ELEKTROSamostatnou zložkou firmy je prevádzka, ktorá vykonáva práce v oblasti ELEKTRO:


Elektroprípojky nízkeho napätia

Priemyselné elektroinštalácie

Elektroinštalácie rodinných domov

Montáž bleskozvodových zariadení

Výrobu a dodávku rozvádzačov

Podlahové elektrické vykurovanie

Priamovýhrevné elektrické vykurovanie

Montáž a opravy elektrických rozvodov

Montáž a opravy elektrotechnických zariadení

Montáž a údržbu verejného osvetlenia

Kompenzáciu jalových výkonov